Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Motioner till årsstÄmman den 11 april ska senast ha inkomit till oss den 15/1 för att vara giltiga. Inga motioner eller förslag till ändringar får lämnas in efter detta datum.
  1. Förslag att öka längden på gäddor som skall återutsättas från 75cm till 95 cm, dels för att man skall ha möjligheten att ta upp en fisk och för att gynna den stora fisken som är mer produktiv än mindre exemplar.
  2. Mått på abborre där fisk över 50 cm skall återutsättas för att behålla stark och produktiv fisk, då det i en del vatten blivit mindre storlek på abborren.
  3. Fiske med metspö och mete med levande agn som mask och larver upplåts till ortsbor, personer med Ortskort i alla forsar utom Fänforsen från muren upp till forsnacken där den ökande harrpopulationen bör skonas. Undantag är också Käringforsen där ekofiskeprojektet är i en viktig fas som ej bör störas. Denna regeländring gäller under förutsättning att övriga regler för ädelfiske i forsarna efterlevs. Se Regler punkt 13.

Styrelsen Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera