Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

2018-02-15

 
Det blev positivt beslut från Gagnef kommuns Miljö och byggförvaltning som nu har skickat ärendet vidare för beslut till kommunstyrelsen om kommunen ska gå in som borgensman i projektet.
 
Kommunstyrelsen har möte den 20/3 och utsikterna ser bra ut.
 
Käringforsprojektet behandlas tillsammans med Djurforsprojektet, däremot ligger Djurforsprojektet lite före Käringforsprojektet när det handlar om kontakt med markägare osv.

Som det ser ut just nu är det dock poitivt och äntligen kan vi kanske få till riktiga åtgärder för fisket i forsarna som på sikt kan leda till att vi slipper konstgjord andning med stödisättning av fisk.

2018-02-05

Efter förundersökning och rapport som blev färdigställd under hösten 2016 har det nu gått ett drygt år.

Som alltid med större projekt görs det inte i en handvändning utan olika myndigheter och andra berörda ska ju kontaktas.

Det har vi nu gjort och de stora bitarna börjar falla lite bättre på plats, Gagnefs kommun och Länsstyrelsen är nu med och ska samarbeta med projektet. Eller rättare sagt Gagnefs kommun håller på att diskutera sin medverkan men man är positivt inställda på miljö och bygg som har hand om ärendet i första hand.

Nästa steg är information till alla berörda markägare runt forsen så de får all relevant information som krävs. Därefter kommer vi tillsammans med alla berörda ta fram en tidsplan för när arbetet ska utföras. Just nu är en väldigt lös plan i luften och om allt går som det ska kan arbetet utföras under 2020.

Vi har två forsar i kommunen som ska restaureras: Djurforsen i Gagnef-Mockfjärds Fvo och så Käringforsen.

När forsen sedan är restaurerad väntar en spännande framtid där vi med stor säkerhet komer se såväl fisk som övrigt liv återvända till Käringforsen. Det finns lysande exempel på detta i bl.a. Gimån med Idsjöströmmen i Jämtland där ett miserabelt fiske vänts till nåpgot fantastiskt som folk från hela världen vallfärdar för att uppleva. Detta inom ett par årtionden. Då ska vi också veta att vi redan infört en av de viktiga ingredienserna med catch and release i hela forsen med den åtgärden förankrad och sedan biotopen färdigställd kan det gå fort till vi får uppleva förändringar i rätt riktning.

Som det ser ut nu kommer ingenting att förändras, vi står så att säga och stampar och forsen är helt beroende av stödutsättningar för att få till ett hyfsat fiske, så vill vi inte ha det.

 

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera