Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Engagemang och fiskevård hör ihop med modernt sportfiske i allra högsta grad.

Det som förr togs för en självklarhet, att få fiska överallt och hur man vill och utan omtanke om natur och fiskbestånd, har straffat sig på många håll och gett både sämre och i många fall helt utsdlagna fiskbestånd i vatten som en gång var fulla av liv.

Det är i så gott som alla fall orsakat av människans exploatering av naturresurserna i form av urdikning av våtmarker, uppdämning av vattendrag, flottning, industriutsläpp, yrkesfiske med massfångstredskap...

Listan kan tyvärr göras nästan hur lång som helst. och inte förrän man på 70-talet på allvar började slå larm om utdöda vatten pga. försurningens härjningar, började man åtgärda problemen.
Att vi idag är mycket mer medvetna och därmed också villiga att värna om våra vatten har gett positiva effekter för fiskbestånden som på många håll är på väg tillbaka av naturlig kraft eller med hjälp av stödutsättningar osv.

Den stora kampen står nu mo:

  • Okvoterat rovfiske vid våra kusters älvmynningar
  • Kraftbolagens aldrig sinande hunger efter nya forsar att exploatera
  • Miljöppåverkan är också ett stort hot som vanligt

Kampen förs vidare där framgångar främst nås av föreningar och sammanslutningar som Älvräddarna men även andra frivilliga och språkrör i olika media förtjänar här en stor eloge och bidrar till att vi fortfarande kan uppleva storartat sprotfiske runt om i landet.

Det är detta den här delen av Gagnef Fiske ska handla om, ett engagemang på främst lokal nivå men dyker det upp nåt som är extra relevant även på lokal nivå så kommer det såklart med. Vi kommer lägga ut tips om olika ställen där man kan engagera sig samt fylla på med egna artiklar om vårt eget engagemang för fisket och naturens mångfald i Gagnefs kommun.

Välj artikel i menyn till höger för att läsa om vad vi gärna diskuterar coh tycker är viktigt när det gäller såväl fiskevård som annat fiskerelaterat.