Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Utdrag från ordinarie fiskestämma Floda-Björbo Fvo vid Herrgården i Dala-Floda den 10 april 2013

Här utdrag från ordinarie fiskestämman den 10 april och de viktigaste besluten som togs.

Vinstfördelning

Här beslöts att alla medel från föregående års resultatvinst ska gå till upprättande av risvålar, ett projekt som drivs av Lasse ”Tigern” Eriksson. Summa anslaget: 4000 kr. Se mer under Övriga frågor.

Styrlese 2013

Följande styrelse valdes för 2013.
Övriga styrelsemedlemmar:
Micke Bergman suppleant Lars Axelsson
Hans-Erik Eriksson suppleant Maria Redhe
Per Karlsson suppleant Enar Eriksson

Val av styrelsemedlemmar på 2 år med suppleanter:
Mats Holtmoen suppleant Per Hindrikes
Kristoffer Larsson suppleant Kent Larsson
Lasse Westblad suppleant Peter Norden

Till ordförande för 1 år bland styrelsens ordinarie medlemmar valdes
Göran Gustafsson.
Till kassör för 1 år valdes Micke Bergman.

 

Val av revisorer
Christer Nilsson och Lisbet Nilsson, Forsvägen 14, 78545 Björbo, har sagt upp sina uppdrag.

Till nya revisorer valdes:

Gossas Olof Bertil Eriksson, Dala-Floda
Ann-Louise Asp, Dala-Floda
Suppleant: Margareta Gustavsson Godkändes

 

Till valberedning valdes Sture Nordén och Ingemar Eriksson. 

Fiskutsättningar 2013

Mötet godkände förslag till inplantering av fisk enligt nedanstående fördelning.

Långsjön - röding 5.000kr
Gysstjärn - regnbåge 4.000kr
Basttjärn - regnbåge 5.000 kr
Lövsjödammen - regnbåge 3.000 kr
Gryssen - öring 4.000 kr
Flosjön – öring 10.000kr
Byrtjärn - regnbåge 5.000kr
Olsen (Orsen) - öring 4.000kr
Närsen 500 kg öring del av vattendom Mockfjärds kraftverk
Forsarna 270kg öring. Vattendom Mockfjärds kraftverk. (vid högvatten eller brist på öring kan alternativ väljas).

Fiskekortspriser

Styrelsens förslag till Fiskekortspriser, gällande från år 2014.

  • Ortskort / Fiskerättsbevis 100 kr /år. (Familjekort )
  • Turistkort 300 kr / år. (Familjekort )
  • Turistkort 100 kr / vecka. (Familjekort )
  • Turistkort 50 kr / dygn. (Familjekort )

Barn under 18år fiskar på målsmans kort.

Fiskefångstkvoter

Max 3 ädelfiskar per dag/ kort får fångas. Gäller samtliga ädelfiskevatten samt forsarna. Minimimått 35cm. Undantag Käringforsen där all
fisk skall återutsättas.
Fiskeförbud råder i Klarbäcken och Björnbergsån mellan Närsen och bron vid Älgbergsvägen.

Kräftfiske

Tillåtet endast i Flosjön och älven endast Dala-Floda delen. Hela vägen mellan gränsen mot Nås Fvo till Hagelängsforsens utlopp råder fiskeförbud.

Tid: Ett dygn from Fredagen den 9 augusti 2013 kl 17.00 tom Lördagen den 10 augusti 2013 kl 17.00.
Max 10 redskap per kort a´50 kr, endast innehavare av ortskort får lösa in kräftfiskekort.

Minimimått på kräftor 10cm. 

Fisketävlingen Närsen Lånngfredagen 2014

Bidrag till priser mm. för Fisketävling på Närsen långfredagen år 2014 3.000kr. Priserna kommer då att fördelas på färre vinster och högre vinstvärden.
Även startavgiften ska höjas. Godkändes

Harr och Öringfisket

Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 Juni

Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from 15 sept. tom 1nov.

Övrigt fiskeregler

Basttjärn fiske tillåtet endast för ortsbor. Godkändes.

Ädelfiskevatten: Fiske från båt eller flytring tillåtet endast i Närsen, Gryssen, Långsjön, Älven och Flosjön Godkändes.

Fiskevård

Kalkning

Länsstyrelsen ansvarar för vattenprovtagningar och kalkningar.

 

Övriga frågor

Trollingfiske i Flosjön

En kontroversiell fråga, skulle det visa sig, togs upp och röstades om prov under säsongen 2013. Röstningen gav utfallet 10st för och 6st emot övriga osäkra. Trollingfiske på prov under 2013 fick alltså bifall med följande förbehåll:
- Max 8st spön/riggar per båt
- Särskilt trollingfiskekort måste lösas, pris 400 kr, gäller en säsong till detta måste man även lösa erforderligt vanligt fiskekort
- Ingen trolling får bedrivas inom Leksands Fvo del av Flosjön
- Max 3 öringar per båt och dygn får tas upp

Detta är en mycket kontroversiell fråga då grundreglerna säger endast ett handhållet spö per fiskare. Undantaget gäller alltså trollingfiske under prov en säsong. Detta beslut kan rivas upp till nästa säsong just på grund av att det är en ädelfisksjö med allt vad detta innebär i form av fiskeregler.

Anläggning av risvålar

Här beslutades tidigare under mötet att vinstpengar från föregående års resultat ska gå till anläggning av risvålar i form av reseersättning och eventuellt material till vålar.

Redskapsförbud

Beslut om nätfiskeförbud i samtliga fiskevatten med undantag av Flosjön där siklöjefiske med finmaskigt nät tillsvidare tillåts i begränsad omfattning. Vidare är det numer också förbjudet med gäddsax och ryssja i samtliga vatten. Samtliga delar i redskapsförbud röstades enhälligt igenom och godkändes.

Styrelsen Floda-Björbo Fvo