Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Under Novembermörkret hölls en kurs i Fisketillsyn i Björbo. Kursens syfte var att få fram fler fisketillsynongsmän eller helt enkelt fiskekortskontrollanter. Fler fisketillsyningsmän ska se till att fiskereglerna efterlevs och därigenom gynna sportfisket för alla i vårt område. 

Kursen var ett samarbete mellan Floda-Björbo, Gagnef-Mockfjärds och Nås Fvof. 8 deltagare kommer nu att bli fisketillsyningsmän i dessa tre områden.

kursdelt fisketillsyn

Deltagare frv: Erik Gatu (Polisen), Per Olov Hedemo (Nås), Tommy Lönnebacke (Floda-Björbo/Gagnef-Mockfjärd), Lrs Brokvist (Nås), Erik Eriksson (Floda-Björbo), Jo Hausel (Floda-Björbo), Emil Hagström (Nås), Mats Hindén (Floda-Björbo/Nås).
Sittande: Micke Bergman (Floda-Björbo/Gagnef-Mockfjärd).