Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Nya idéer och förslag om hur våra fiskevatten ska förvaltas inför sommarhalvåret stod på tapeten när det kallats till fisketräff för Floda-Björbo Fvo i IOGT lokalen i Björbo.

En del motioner togs fram inför årmötet enligt nedanstående punkter, ej nödvändigtvis i kronologisk ordning.

 

 • Ny revisor diskuterades då Christer och Lisbeth Nilsson avgår från sitt uppdrag i år. Gossas Olle Eriksson tillfrågades och kan tänka sig att ställa upp i år. En till revisor behövs men än har inget nytt namn kommit fram.
 • Det diskuterades om lokala fiskekortsombud och att Miriam Gren vill sluta sälja. Någon ny skulle behövas istället vid Handbackssidan i Björbo.
 • Gryssens vara eller inte vara som vatten för utsättning av Öring diskuterades då det varit väldigt dålig rapportering från sjön vad gäller fångster. Förlslaget var att sluta sätta ut till förmån för något annat vatten men detta mötte förvånansvärt stort motstånd så det lär fortsätta med utsättningar där, däremot var man mer tveksam till Orsen. Anledningen till detta är nog för att ingen från Orsen var med på mötet och kunde försvara sina intressen. 
 • Basttjärn i Floda, frågor om storleken på utsättningen är relevant även efter mötet, man är rätt överens om att det är lite tveksamt med utsättningarna där men att det ska fortsätta lär det inte vara någon tvekan om även framöver.
 • Byrtjärn/Glasögontjärn förslogs fler utsättningar av en stor majoritet av mötesdeltagarna. Förslaget: maj juni och oktober före isen lägger sig för att få ett bra sommar och senare vinterfiske. Alltså 3 ggr vilket mötet var helt överens om. Även förslag på att ha så kallat uthyrningsvatten där företag kan få hyra hela tjärnen för fiske per dygn diskuterades lite löst men utan att något direkt beslut togs. Det diskuterades även att om man ska sätta ut fler gånger så skka mman ha ett särskilt fiskekort för Byrtjärnsområdet då det blir Put-and-take stil på det igen. Förmodligen blir det inget speciellt kort om vi inte överstiger planen på 3 utsättningar.
 • Kräftfisket diskuterades men då det inte finns tillstånd till utsättning så lades diskussionen ner.
 • Trolling i Flosjön och Närsen togs upp och det beslutades efter lite diskussioner att ett förslag på tillåten trolling med max 8 spön skulle tas upp för Flosjöns del. Närsen däremot kommer inte vara öppen för trolling.
 • Restaurering av Käringforsen och Fänforsen genom utläggning av stenar togs upp och det togs inget beslut mer än att det är mycket svårt och krävs grävmaskin som är väldigt dyrt. Däremot är de flesta överes att om medel kan fås så vore det ett klart bra projekt att satsa på.
 • Utsättningarna i forsarna ifrågasattes också pga det osäkra vattenflödet eed ofiskbart vattenstånd under större delen av sommaren som följd. Detta möttes däremot inte av något medhåll från övriga mötesdeltagare. Forsarna är fortfarande en unik biotop och en fantastisk resurs ur sportfiskesynpunkt som är väl värd att värna om.
 • Gysstjärn och regnbåfsutsättning togs upp och det är tveksamt om vi ska sätta ut något där, hellre ta den kvoten till Byrtjärn/Glasögontjärn eller annan sjö.
 • Risvålar för bättre abborrfiske togs upp och det beslutades enhälligt att detta var ett väldigt viktigt projekt och att Lasse "Tigern" Eriksson skulle bli ansvarig för det. Det kommer bli nya vålar i bl.a. Lövsjön och Flosjön. Mer om detta senare.

 

Mötesdeltagare: Göran Gustafsson, Micke Bergman, Lasse Eriksson, Per Karlsson, Olle Eriksson, Mats Holtmoen, Joel Gustafsson, Jan-Ola Händemark och En representant för Gryssen Lövberget (okänt namn).