Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Deltagande: Micke Bergman, Tommy Lönnebacke, Göran Gustafsson, Enar Eriksson, Sören Dahl, Mats Berg, Odens Olle Eriksson, Kurt Eriksson, Astrid Olsson, Anders Homman.

Fiskekort och betalningssätt

Diskussionen började runt betalningssättet av fiskekort. Dagens Swish-betalning är svår att hantera för många äldre som inte ens har en mobiltelefon. Detta måste lösas på något sätt nu när kontanthanteringen kraschat.

Ett förslag går ut på att dela ut instruktioner om bangiroinsättning till alla fiskekortsombud. Kortköparen får då ut ett fiskekort och har sedan några dagar på sig att betala. Inbetalningen sker till vårt bankgiro där fiskekortsnumret och kortköparens namn och telefonnummer anges. På så sätt får vi kontroll på korten ifall köparen inte skulle betala. Information om detta kommer även att annonseras i Flodabladet nästa vecka.

Käringforsen

Projekt Käringforsen informerades det om och som vanligt ifrågasattes varför Käringforsen endast är för flugfiske. Eller rättare sagt vad beslutet grundas i. Inga större dispyter uppstod dock.

Förslag till motioner som tas upp på styrelsemötet den 

Kräftfisket – två förslag till motioner

  1. Motionsförslag 1 lades in om kräftfisket som innebär att det ska tillåtas fiske vid två tillfällen separerade från varandra. Det första tillfället blir som vanligt under kräftfiskepremiären i augusti medan det andra lämpligen blir några veckor senare eller när man finner det lämpligt.
  2. Motionsförslag 2: man ska kunna köpa till ett separat kräftfiskekort för 100 kr och på det sättet få rätt att använda ytterligare 10st burar till de 10st som ingår i ordinarie ortskort.

Vägbommar

Det har efter omarronderingen uppstått ett oväntat problem där skogsägare i allt större utsträckning sätter upp vägbommar och därmed låser ute fiske i flera av våra fiskevatten. Exempel är Käringsjön, Tyfsen m.fl. Detta är ett problem då man anser att därmed kan man inte utnyttja fiskekortet till fullo.

Bommarna har kombinationslås med olika kombinationer så det är omöjligt att komma förbi. Någon direkt lösning på detta problem ser vi tyvärr som ganska svårt att lösa.

Maskfiske i forsarna

Ett kontroversiellt förslag lades fram om att få fiska med levande bete med mete i forsarna igen. Kontroversiellt då det framlades som ett förslag om undantag gällande en person. Fiske med levande beten i forsarna är inte hållbart och bör undvikas även fortsättningsvis.

Rallyåkning på sjöisar

De senaste årens eskalerande rallyåkning på sjöisar runt om i området har väckt folks stora missnöje och i år har detta lett till klagomål från många som nu fått nog och ifrågasätter tillstånd till detta. Sjöar som Närsen och Dammsjön och Skisstjärn m.fl. utnyttjas och gör dessa ofiskbara så länge man kör menar man, det är förmodligen helt sant eftersom det blir ett enormt oväsen under isen av bilarnas som far fram i höga hastigheter på isen. Miljöaspekten om man spiller ut oljor eller bränsle är också viktiga i denna fråga, ett utsläpp på bara några tiotal liter kan göra stor skada.

Följande aspekter togs upp angående rally-/bilåkningen på isarna:

  1. Störande för fritidshusägare runt sjöarna (Närsen, Dammsjön) då ljudet hörs flera kilometer bort. Här handlar det om sunt förnuft och att visa hänsyn vilket enligt många inte gjorts.
  2. Fiske omöjliggörs på stora områden p.g.a. ljudet under isen som stör all fisk.
  3. Miljörisker med oljor och bränsle som vid ett spill eller läckage ger omedelbara föroreningar direkt i vattnet.

Nu har man lovat att söka sig utanför vårt område till kommande år och plogning kommer inte att ske på dessa sjöar så man kan åka rally till nästa år. Detta innebär ju en total lösning på problemet och är en bra lösning tycker mötesdeltagarna.

Tommy kommer kontakta kommunen för att se om det krävs tillstånd för liknande aktiviteter på sjöisarna.

Vid protokollet

Micke Bergman