Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Presentation av Styrelsens arbete och ambitioner inför Fiskestämma 17/3 2021

Då vi i år står inför en väldigt speciell situation där vanliga möten och folksamlingar ska undvikas, har vi beslutat oss för att följa de nya regler som regeringen öppnade upp för under förra året gällande bolag och föreningars möjlighet att hålla stämmor digitalt med röstning via epost, formulär osv. Det här är naturligtvis en fantastisk möjlighet som faktiskt gör att vi kan genomföra årets stämma enligt plan. Vi måste ju hålla stämman under våren då vår verksamhet till stor del bygger på aktiviteter under vår, sommar och höst. Men det är samtidigt en stor utmaning att nå ut till alla på rätt sätt, att utan diskussioner genomföra röstning kräver att informationen når ut till alla på rätt sätt. Vi har därför också valt att istället för en annons i Flodabladet i år ha två annonser under två på varandra följande veckor inför stämman. Med denna för-presentation av hur vi i styrelsen tänker kring de viktigaste frågorna hoppas vi klargöra ytterligare hur våra tankar går kring fisket och vilka ambitioner vi har för att få till ett så bra och långsiktigt fiske som möjligt.

Längre ner här på sidan ligger alla instruktioner för hur årets stämma ska genomföras digitalt här på hemsidan. Skulle man trots det behöva handledning och hjälp står vi i styrelsen till förfogande både via telefon och epost.

Nu till en liten presentation av vad vi i styrelsen vill åstadkomma med vårt arbete.

Våra satsningar på ungdomsfiske ökar successivt vilket vi ser som en otroligt viktig del av förvaltningen av våra vatten, får vi inte våra ungdomar intresserade av fiske kommer föreningen att dö ut och all verksamhet för fiskevård att försvinna. Vi ser våra ungdomar som den självklara framtiden och en stor resurs som vi måste uppmuntra. Vår kunskap ska föras över till dem och genom deras nya kunskaper föras vidare till en ännu bättre fiskevård så att våra barn och deras barn och kommande generationer ska kunna uppleva ett ännu bättre fiske än det vi idag får uppleva, ett fiske som det en gång var, innan miljöförstöring och utbyggnad av dammar satte käppar i hjulen och sakta men säkert bröt ner fiskbestånden inte minst i älvens forsar.

Våra ungdomsaktiviteter har under 2020 varit Sportlovsfiske och Höstlovfiske, dessa aktiviteter blev stora succéer, främst Höstlovsfisket blev mycket uppskattat. Vi kommer självklart fortsätta med dessa även i år och har sedan förra året införskaffat såväl utrustning för isfiske som flugfiske. Vi kommer hålla flugfiskekurser för både barn och vuxna under året, något som visat sig vara av stort intresse.

Styrelsens ambitioner är att på ett tidsenligt sätt förvalta våra vatten med en bra fiskevård, vi tar till oss kunskap från forskning och våra riksorganisationer och försöker sedan på ett vettigt sätta föra över dessa till våra vatten genom nya fiskeregler och rekommendationer.
Reglerna när det gäller fisket är alltid bara till för att främja fiskbestånden i det vatten där reglerna gäller. Fiskbestånden är den enda resurs vi har och den är precis som överallt begränsad, väldigt begränsad tom.
Så för att våra barn och sedan deras ska få uppleva ett sportfiske överhuvudtaget måste vi agera genom att skapa regler som på sikt kommer gynna fiskbestånden och ge ett hållbart fiske för alla.

Vi kommer, om stämman godkänner det, att även satsa på att bygga en ny brygga vid Stora Byrtjärn, till detta har vi hjälp från bland annat handikapporganisationer i Dalarna för att göra bryggan även anpassad för funktionshindrade.
Vi fortsätter med Projekt Käringforsen som är det viktigaste fiskevårdsprojektet vi haft någonsin i föreningen, att något måste göras för att åter få liv i forsen är självklart då såväl harr som öringsbestånd decimerats rejält de senaste 10 - 15 åren. Öringen är så gott som utrotad i Käringforsen medan harren finns i begränsat bestånd. Båda bestånden är givetvis väldigt känsliga och därför har vi också hårdare regler i just Käringforsen. Att, som en del vill, ta bort alla regler och öppna för alla fiskemetoder igen så det blir som det alltid har varit är en omöjlighet, det finns helt enkelt inte fisk till detta. Vi väntar på att Djurforsprojektet ska bli färdigt i år sen är det vår tur att få hjälp av Gagnefs kommun tillsammans med Länsstyrelsen att genomföra projektet. Vi kommer gå ut med all information vi har till markägare så snart vi har någonting vettigt att komma med. Vi är lika ivriga att ta del av informationen som de markägare som frågat oss om vad som händer men då vi inte har mer information än detta så måste vi tyvärr vänta. Vidare har vi som plan att se till att fisken kan vandra tillbaka till Närsen vid Närsdammen, detta är idag en omöjlighet pga. det vattenfall som idag är vid dammens utflöde.
Vi har en fantastisk öringsjö i Flosjön, ett vatten som går från klarhet till klarhet och lockar till sig fiskare från när och fjärran, vi måste därför se till att fiskereglerna hålls på en nivå så sjön inte fiskas ut av alla tillströmmande fiskare.

Vi har kommit långt på väg och är väl i princip framme där vi vill vara vad gäller fiskereglerna. Får vi bara behålla dessa regler och få igenom några nya gällande trollingfisket i Flosjön och Närsen samt ismete och angling i dessa, är vi övertygade om att på sikt stärka bestånden och ge en bra framtid åt kommande generationer till nöje för alla.

Vi har mätt pH värde i några vatten, Glasögontjärn som vi har under bevakning har klarat sig bra under året och behövde ingen kalkning under 2020, vi provtog även Gryssen som hade godkända värden. Stora Byrtjärn har riktigt bra värden.

Styrelsen är mer eller mindre handplockad och består av genuint fiskeintresserade personer som själva är passionerade sportfiskare. Det ser vi som en självklarhet för att kunna bedriva ett bra styrelsearbete.
Vi i styrelsen är ett bra gäng som trivs tillsammans och vi vill inget annat än att kunna arbeta under rätt förutsättningar och ha kul tillsammans. Ska det fungera måste vi få arbetsro och ha en fungerande kommunikation med fiskerättsägare och folk i bygden. Är man missnöjd kommer man till oss och berättar vad som är fel.
Därför vädjar vi till alla som är missnöjda att vända sig till någon i styrelsen så vi kan besvara och föra en dialog, då kan vi få till et bra samarbete mellan alla.

Årets styrelseförslag som står med på dagordningen tar upp standardfrågor som val av styrelse, ordförande, kassör, revisorer och valberedare. Alla funktioner som är nödvändiga för att en förening ska fungera.
Övriga frågor tar upp regler kring fisket, fiskevårdsprojekt, fiskutsättningar, kräftfisket och några andra projekt.


Alla är hjärtligt välkomna att skicka epost till stamma2021@gagneffiske.se om ni har frågor. Eller meddela någon i styrelsen era frågor och synpunkter.

 

Här finner du länkar för hämtning av olika dokument som hör till stämman.

 

Bästa hälsningar

Styrelsen Floda-Björbo Fvof