Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Motion om forspaddling och gummibåtsrestriktioner i Fänforsen och Käringforsen.

Inom Floda-Björbo fiskevårdsområde finns fem outbyggda forsar vilka är Sveriges sydligast belägna
forsar med bestånd av harr och öring.

Floda-Björbo fiskevårdsområde har stora problem i forsarna, Käringforsen och Fänforsen, med
forspaddling och gummibåtsränning. Vi kan dagligen ha uppemot 15-20 paddlare + 2-5 gummibåtar
som kör hela dagarna. En del dagar är det tävlingar eller grupper på uppemot 100 personer som
ränner och paddlar kontinuerligt.
Inför 2011 har man även bjudit in våra Nordiska grannländer för forspaddling.

Falu kanotklubb bedriver ett EU-projekt fram till 2013 och målet är att 900 ungdomar ska forspaddla
för första gången. Falun har inga egna forsar varför vi befarar att de kommer till våra forsar.

Samarbetet med Floda forsfarare och Kajaktiv

Floda- Björbo fiskevårdsområde har i samarbete med Floda forsfarare och Kajaktiv avsatt ett område
för forspaddling i Dala-Floda vid Hagforsen (Lissfors), en sträcka på ca 200m. Där har man lagt i sten
och satt upp portar för kanotslalom. Detta för att förhindra att störningar ej ska förekomma i övriga
forsar.
Harr och öring är en stationär fisk med en ståndplats på max 5x5m. Då maxdjupet i forsarna ej
överstiger 1,5m djup i genomsnitt så blir fisken störd (stressad/skrämd) när man paddlar över
ståndplatserna. Västerdalälven är extremt varm jämfört med t.ex. Österdalälven som får bottenvatten
från Trängsletdammen. Stressfaktorn börjar vid en temperatur på 18 grader och ökar ju varmare
vattnet blir. Sommartemperaturen i Västerdalälven ligger på 20- 25 grader och lägger man till
forspaddling och gummibåtskörning över ståndplatser och lekområden i sommarvarm älv i forsarna så
är det en katastrof för fiskens faktiska överlevnad.

Fiskevård

På grund av miljöpåverkan (elkraftsutbyggnad, föroreningar och andra störningar) är det svårt att få
harr och öring att reproducera sig. Öringstammen är redan starkt hotad och detta gäller över hela
Sverige med några få undantag.
För att förbättra bl.a. reproduktionsbetingelserna har Floda-Björbo Fvo sedan 7 år tillbaka infört Ekofiske
i Käringforsen där reglerna är:

  • Endast fiske med flugspö tillåtet, all fisk som fångas skall återutsättas.
  • Vi har fiskeförbud på Harr pga. lek from 1 maj tom 1juni.
  • Fiskeförbud på Öring pga. lek from 15 sept. tom. 1 nov.

Att forspaddling får förekomma i våra outbyggda forsar går helt emot fiskevård, fiskens överlevnad och
chansen att reproducera sig.
Med den ökande forspaddlingen ökar även smittorisken för kräftpest och fisksjukdomar.
Pga. forspaddlingen är det många fiskare som inte fiskar i forsarna och Fvo. gör stora förluster i
fiskekortsförsäljning och på grund av de stöningar som forsränning orsakar blir stödutsättningar av
icke lokal öringstam ett måste istället för naturlig reproduktion.

Debatten går het att förbjuda vattenskoter inom vissa områden för att undvika störningar inom
naturkänsliga områden. Detta torde vara en parallell till vår begäran om förbud mot forspaddling i våra
forsar. Floda- Björbo Fvo vill att Länsstyrelsen utreder om det går att genomföra ett förbud mot
forspaddling och forsränning i våra outbyggda forsar för att bevara harr och öringstammarna.(Lokala
öringstammar är starkt utrotningshotade) Detta för att främja öringens och harrens fortsatta
överlevnad i våra outbyggda forsar samt för att på längre sikt ge möjligheter till fiskevatten som kan
locka till sig fiskare från när och fjärran och därmed ge en stabil inkomst för fortsatt fiskevård.

Björbo 2011-03-29
Floda- Björbo Fiskevårdsområde

Göran Gustafsson, Ordförande