Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

"Gagnsfluggur", "fluggunor" eller riksspråkliga "gagnefsflugor". Vilken gagnsing har väl inte fått sig en gliring om flugor från utsocknes någon gång? Det retstickorna inte vet om är att den förmodade förolämpningen egentligen bör tolkas som en komplimang. Gagnsflugan var inget annat än en rikskänd och erkänt effektiv laxfluga!

Gagnsingar sägs vara snåla, och flugor tycker om dynga. Någonstans där tycks finnas en koppling. Men det spåret är felaktigt. En mer sannolik och genomtänkt teori går ut på att det förr i världen fanns gott om kor i Gagnefs kommun, och att dessa kor drog till sig flugor. Även den ska dock vara osann.

Under kursämnet Lokalhistoria - Dalarnas natur och kultur, som erbjöds på Komvux i Mockfjärd för 10-20 år sedan togs frågan om gagnsfluggu upp. En av eleverna, Astrid Bergström, intervjuade riksspelmannen Elvira Classon om gamla tider. Elvira brukade samtala om det förgångna med sin morfar, Jönses Per Andersson, som föddes år 1838 i Svedjan. Jönses Per ska, bland mycket annat, ha berättat om det här med fluggunan.

Enligt Jönses Per Andersson ska den mest sannolika förklaringen till det slitstarka begreppet gagnsfluggu ha sitt ursprung i bygden under 1700-talet. En okänd flugbindare ska då ha lyckats konstruera en fiskefluga som var så effektiv att den blev känd över hela landet. Alla fiskeintresserade lär ha frågat efter "Gagnefsflugan". Värt att betänka är att kommunikationerna på den tiden var ytterst sparsmakade. Att en företeelse fått samtida riksspridning kan bara ha berott på att det rört sig om något verkligt anmärkningsvärt. Det var främst lax som nappade på Gagnefsflugan. De vandrade upp i Dalälven, men stoppades av kraftverk som byggdes i mitten av 1800-talet. Hur flugan såg ut är det i dag ingen som vet.


Gagnsfluga, Framtagen och bunden av Janne Ekroot & Göran Gustafsson.

När det byggdes rondeller i Djurås för ett antal år sedan föreslogs ett gul och röd fluga, samma som kommunvapnet, som utsmyckning. Valet föll dock på en husfluga. Med tanke på historien om den rikskända fiskeflugan, och det faktum att fiskeintresset är stort i kommunen, hade det möjligen varit mer passande med krokförsedd fluga.

Värt att notera: Det finns en demensförening i kommunen som heter Gagnefsflugan.