Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Denna artikel är hämtad från ett brev skrivet till Erik Lundmark i Minneapolis från sin bror Per i Gagnef (vid Gröntuf).

1926 12 10 Rodingsfiske Gimmen webb

Historien berättar om ett försök till rödingfiske (rölla = röding) på Gimmen (fiskarläget). Den visar hur tokigt det kan bli när vi människor tar naturen i våra händer. I det här fallet handlar det om en vanlig företeelse under 1800-talets sliut och 1900-talets första hälft då man ofta planterade ut gädda i alla möjliga vatten för att få met matfisk på bordet. Det ledde i de flesta av dessa vatten till en katastrof då gädda bokstavligen utrotade all ädelfisk som ofta fanns där sedan urminnes itder.

 

"Igår kom far och jag hem fran Harberget [i Gimmen?] men där vi varit å tagit reda på ved som blåst omkull å som torkat på rot. Vi voro där några dar och hade vårt logi i buan. Inga röllor fingo vi fast vi bodde i ett så beryktat fiskarläge. Johan Mört var inte där å inte häller Karis far å alla storfiskare voro hemma för öfrigt. Röllorna fingo nu vara i fred annars är det smått om den sorten nu för tiden ty Karis far gorde det misstaget att plantera gädd i sjön, å dessa glupska fiskar fortplantade sig fort å åta upp de läckra röllorna.”