Sedan årsmötet 2013 har trollingfiske i Flosjön varit tillåtet. Det är naturligtvis till glädje för alla trollingfantaster men innebär också vissa regler som måste följas.

Regler för trollingfisket i Flosjön

  1. Max antal spön är 8st per båt
  2. Max 3st ädelfiskar per båt och dag får tas upp resten måste återutsättas, kontroll av fångst sker alltid och överträdelse betraktas som brott mot fiskereglerna och beivras.
  3. Fiske får endast bedrivas inom den del av Flosjön som hör till Floda-Björbo Fvo. Trollingförbud råder inom Leksand-Insjön delen av sjön.
  4. Fiskekort gällande i Floda-Björbo Fvo gäller för samtliga medpassagerare i båten och måste kunna uppvisas för att få var med och trolla.

 

Trollingfiskekortet kan köpas hos följande ombud

  • ICA Dala-Floda
  • Bilisten Björbo