Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

QR-Kod:
fiska-gagmockfvo

Fiskeregler:

Visa hänsyn till våra vatten och andra fiskare.
Små fiskar kan bli större genom åter utsättning. Fiskekortet skall medföras vid
fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman. Tillsyn sker kontinuerligt.

Regler för Turistfiskekort och Ortskort/Fiskerättsbevis »

Fiskebestämmelser Djurforsen

Gäller turistkort och ortskort. Ekologiskt fiske. (Catch and release). Fiske tillåtet endast med flugspö och fluga. Av fisk som fångas får harr harr mellan 30-35 cm behållas. För öring gäller måtten 40 och 45 cm.
Brott mot gällande regler beivras!

Put And Take Fiske

I sjöarna Nässjön, Edstjärn, Lässen, Tansen och Bästen har vi vårt Put and Take fiske efter Regnåge och Öring.

Mer om Put and Takefisket i Gagnef Mockfjärds Fvo »

Dubbelt nöje

Gagnef/Mockfjärds Fiskevårdsområde bedriver ett omfattande och mycket seriöst fiskevårdsarbete. Enskilda lokala fiskare kan årligen satsa hundratals ideella arbetstimmar i syfte att förbättra fisket för såväl ortsbor som turister.
Stöd deras arbete genom att följa de lokala fiskebestämmelserna! Genom ett sportsligt och hänsynsfullt fiske kan även du/ni medverka till att slå vakt om ett bra fiske och att utveckla det ytterligare.
Det ger ett dubbelt nöje nu och i framtiden.

Kontakter, Orts och Turistfiskekortsförsäljare

Mockfjärd, Ingvar Nilsson 0241-20624
Rista, Elis Langemar 0241-60094
Västtjärna, Gunnar Matses 0241-10301

Fiskekortsförsäljning

Djurås Turistbyrån 0241-151 50 - turist@gagnef.se
Djurås OK 0241-105 05
Mockfjärd Lindgrens kiosk 0241-203 10
Lindan Ratt o Roder 0241-601 73, Mobil 070-6063865
Gagnef Preem 0241-614 54
Sifferbo Sifferbo Camping Endast under sommaren