Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Under årsmötet togs beslut om att ändra reglerna för forsfisket efter harr och öring samt öringfisket i Flosjön.

Vad har vi då ändrat på i fiskereglerna?

Fönsteruttaget på såväl harr som öring kvarstår i samtliga forsar som finns att läsa mer om på Regler för fiskekort Floda-Björbo Fvo och ser ut så här:

Ädelfiske i alla forsar (dessa regler gäller från och med 1 januari 2021)

c) I alla forsar utom Käringforsen är det tillåtet att fiska med såväl konstgjorda som levande beten, dock endast med hullinglös krok för att avkrokning ska kunna ske på ett så skonsamt sätt som möjligt.

OBS! Dessa regler gäller inte i år utan först efter 1 januari 2021.

Öringfiske i Flosjön (gäller med omedelbar verkan).

All öring som fångas i Flosjön som är mellan 50 - 100 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka oavsett kondition, anledningen är enkel, dessa fiskar är ovärderliga som avelsfiskar och säkerställer genom sin fortlevnad öringens fortsatta bestånd i Flosjön.

Dessa regler gäller med omedelbar verkan efter stämman den 24 februari 2020.