Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområdesförening

 

Utsättningar

Tansen: 1000 kg oktober

Bästen: 400 kg 3-somrig öring oktober

Myrflaten: 700 kg röding oktober-november 

Esttjärn: 700 kg 3-somrig regnb. början av juli

Lässen: 500 kg 3-somrig regnb. början av juli

Fiskeförbud i Myrflaten i November till i början av December.

Fiskeförbud i alla övriga vatten det planteras ut fisk i från början oktober till början av december.

Utsättningen av öring i juni blir inte av pga. dålig tillgång på fisk att sätta ut, utsättningen sker därför i september/oktober.