Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområdesförening

 

Utsättningar

Tansen: 1000 kg oktober (preliminärt)

Bästen: 400 kg 3-somrig öring oktober (preliminärt)

Myrflaten: 700 kg röding oktober (preliminärt)

Esttjärn: 700 kg 3-somrig regnb. början av juli

Lässen: 500 kg 3-somrig regnb. början av juli

I de fall det står Preliminärt som tillägg vid ett vatten inebär det att allt inte är fastslaget till 100%.

Fiskeförbud i Myrflaten i November till i början av December.

Fiskeförbud i alla vatten från början oktober till början av december.

Utsättningen av öring i juni blir inte av pga. dålig tillgång på fisk att sätta ut, utsättningen sker därför i september/oktober preliminärt.