Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

kraftfiske banner

Datum

Får bedrivas kl 18.00 den 13-14-15 augusti samt 27-28-29 augusti. 

Burarna tas upp senast kl 12.00 den 15 augusti ock den 29 augusti.

Regler

Fiske får bedrivas med max 10st burar eller mjärdar per ortskort, endast ortsbor äger rätt att fiska kräftor. 

Endast ett kräftiskekort per ortskort.

 

Pris

Ingår i ortskortet (200 kr).

OBS! Ortskort kan endast lösas via lokala ombud.