Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

 

QR-Kod:
fiskevatten-flobjo

Fiskevatteninformation Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Här är en lista på de vatten som ingår i Floda-Björbo Fiskevårdsområde. Klicka på länken Mer information för mer information om vattnet (karta, bilder, fisketips mm). Informationen uppdateras kontinuerligt.

OBS! En del vatten är inte med i listan, för mer komplett lista se vår sida över kartor där vi har en mer komplett karta (Google maps kartan). Har vi missat nåt vatten får ni gärna kontakta oss om fiskarter namn osv. så för vi in det.

Om ni saknar bild på något vatten och har egna tar vi tacksamt emot foton på dessa, gärna också bilder på fisk och fiskare från vattnen som vi sedan kan publicera på sidan om just det vattnet.

Vi ser fram emot att ge er ännu mer värdefull information om alla olika fiskevatten som ingår i Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområden!
Vi jobbar på att undan för undan ge er alla arter specificerade, dvs alla vitfiskarter också.
Om ni känner till arter som vi ej tagit med på olika vatten så tar vi tacksamt emot alla tips för att göra informationen så komplett som möjligt.

Klicka här för att hitta fiskekortsombud för det vatten du vill fiska i »

Nu uppdaterat med GPS Koordinater på samtliga vatten!

Klicka här för fiskevatteninformation i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Vattenföring i Dalälven

Klicka här för information om aktuell vattenföring i Västerdalälven (titta på Lima och Mockfjärd i tabellen - en förändring, ökning, i Lima når Mockfjärd - Lillstup ca 2 dygn senare)

Strömmande vatten - Västerdalälven Arter: GASLHÖ, Lö,Mö,Id,Br, Ru  
39. Käringforsen HÖSt Mer information »
40. Fänforsen HÖSt Mer information »
41. Hagelängsforsen HÖSt Mer information »
42. Skålforsen HÖSt Mer information »
43. Hagforsen HÖSt Mer information »

 

Nr Vatten Fiskförekomst Mer info
1. Ekfänn GAV Mer information »
2. Långtjärn GAV Mer information »
3. Idtjärn GA,Mö, Id Mer information »
3B. Idtjärnsflogen GA,Mö, Id Mer information »
3C. Idån GA,Mö, Id Mer information »
4. Ekfänns Gyssjön GAV Mer information »
5. Gravtjärn GA,Mö, Id Mer information »
6. Nottjärn GA, Mö, Id Mer information »
6. Handsktjärn GA, Mö, Id Mer information »
7. Dammsjön GA, Mö, Lö, Id, Br Mer information »
8. Gysstjärn GAVR Mer information »
8B. Fängtjärnarna A, Ru Mer information »
9. Kvarnsjön GA, Lö, Mö, Id, Br Mer information »
10. Skisstjärnen GAV Mer information »
10B. Soltjärnen GA Mer information »
11. Närsen GAVSÖ Mer information »
11B. Kroktjärn GAV Mer information »
11C. Basttjärnen GAV(R) Mer information »
12. Basttjärn R Mer information »
13. Flosjön GASÖ,Lö,Br,Mö,Id,Su Mer information »
14. Fänntjärn GAV Mer information »
15. Kurtjärn GAV Mer information »
16. Flobergstjärn GAV Mer information »
17. Mussjön GAV Mer information »
18. Långsjön GAVRö(Ö) Mer information »
19. Ö. Glasögontjärn RA - Endast flugfiske Mer information »
19B. Nyratjärn A  Mer information »
19C. Knapptjärn GAV  Mer information »
19D. Rossvikstjärnarna A  Mer information »
20. Lilla Byrtjärn GAV(R) Mer information »
21. Stora Byrtjärn R Mer information »
22. Gröntjärn GAV Mer information »
22B. Hackjärn A Mer information »
22C. Högholstjärnarna A Mer information »
23. Våsseltjärnen GAV Mer information »
23B. Mocktjärnen GAV Mer information »
23C. Tandtjärn GAV Mer information »
24. Käringsjön GAV Mer information »
25. Gryssen GAVÖ Mer information »
26. Långtjärnarna GAV Mer information »
27. Orsen GAVÖ Mer information »
28. Flåtjärn GAV Mer information »
29. Kroktjärn GAV Mer information »
30. Segeltjärnen GAV Mer information »
31. Skärtjärnen GAV Mer information »
32. Tyren GAV Mer information »
33. Tyrsån GAV Mer information »
34. Håjen GAV Mer information »
35. Tyfsen GAV Mer information »
36. Lövsjön GAV Mer information »
37. Skärtjärnen GAV Mer information »
38. Gensen GAV Mer information »
39. Hartjärn A? Mer information »
40. Bubergstjärnarna A? Mer information »
41. Börtbergstjärnarna GAV Mer information »
42. Hundtjärn GAV Mer information »

Teckenförklaringar

A = Abborre
S= Sik
G= Gädda
H= Harr
R= Regnbåge
Ö= Öring

St=Stäm
V= Vitfisk/karpfiskar ( mört, löja, braxen, id, sutare, ruda, björkna, karp )
L= Lake

Se även teceknförklaringar i de fall vi specificerat även vitfiskbeståndet:

Ka = Karp
Mö = Mört
Lö=Löja
Id
Su=Sutare
Ru=Ruda
Bj=Björkna
Br=Braxen

OBS!
I samråd med berörda fiskevårdsområden
Fiske tillåtet i hela sjön gäller:
13. Flosjön
18. Långsjön
34. Håjen
36. Stora Lövsjön
38. Gensen