Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Fänforsharr

Harrlek i våra forsar!

OBS att det nu råder fiskeförbud i våra forsar och biflöden pga harrlek.
Fredningstiden är 1 maj till 1 juni.
Under fredningstiden skall allt fiske i forsarna med biflöden upphöra för att inte störa harren i lekbestyren och framförallt inte riskera att få en harr på kroken då den är som mest känslig.

Tack för att ni respekterar fiskens väl och hjälper den fortplanta sig.

Styrelsen Floda-Björbo Fvof.