Harrfiske vid Käringforsen den 5 oktober 2013. 
Med Tommy Lönnebacke.
Filmat av: Tommy Lönnebacke.

 

Tillbaka till föregående artikel