Öringfiske i övre delen av Fänforsen med Joel Gustafsson, september 2012