Påsköringfiske i Käringforsen, Skärtorsdagen den 28/3 2013. 
Med Tommy Lönnebacke.
Filmat av: Göran Gustafsson.

 

Tillbaka till föregående artikel