Praktöring från Käringforsen den 11/10 2014. 
Med Jo Hausel.
Filmat av: Micke Bergman.

 

Tillbaka till föregående artikel