Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

2020-01-28

Sedan 2018 då Gagnefs kommun deklarerade att man täller sig positiv till huvudmannaskapet i projektet har det inte hänt någonting i princip. Det är pga. att Djurforsprojektet blivit försenat som Käringforsen får vänta. Kommunens hållning är att man endast komer köra ett projekt i taget och Djurforsen är först i kön.

Läget just nu är citat Pia Söderström, Gagnefs kommuns miljö och byggchef:
”- Ansökan för Djurforsen kommer att skickas in under första halvan av 2020. Sedan beror det mycket på hur domstolsförhandlingarna går. Vi har tyvärr inte resurser att driva båda projekten samtidigt.”

På frågan om hur snabbt vi kan komma igång om det går enligt plan med Djurforsen är svaret:
”-Det har tagit mer tid för mig än vad jag trodde med Djurforsen hittills. Jag tycker att det borde bli mindre efter att tillståndsprocessen är klar. I så fall kan vi börja med Käringforsen när beslut tagits.
Sedan är det alltid ytterst politiken som bestämmer vad vi ska engagera oss i. Om det blir en långdragen process med Djurforsen så kan ju inställningen ändras.”

Så vi kan bara vänta, blir det enligt plan med Djurforsen kan vi med andra ord räkna med att vi kan göra en ansökan första halvan 2021. Men det kräver också att politikerna i kommunen är fortsatt positiva till projektet och det beslutet påverkas väl med största sannolikhet av hur det går med Djurforsprojektet.