Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Vulgata fiske efter regnbåge i Gysstjärn med Göran Gustafsson den 3 juni 2013.
Filmat av Göran Gustafsson.